Lustracja 1992: między wolnością a niewolą

Czwarty czerwca 1992 r. zmienił historię Polski. Do tego dnia wszystko było proste: archiwa miały być zamknięte, a Polska miała być rządzona przez ludzi Okrągłego Stołu. Tak się nie stało. To, co było ukryte, stało się jawne. Nie rozwiązało to automatycznie naszych problemów, ale sprawiło, że mogliśmy świadomie wybierać między wolnością i niewolą

Rząd Jana Olszewskiego trwale postawił przed Polakami zasadnicze kwestie, których rozwiązanie będzie warunkowało istnienie państwa polskiego: upowszechnienie własności i powstrzymanie grabieży mienia narodowego, ratowanie polskiego rolnictwa i ochrona polskiej własności ziemi, zawiązanie sojuszu z USA i z NATO,
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: