Lustracja 1992: między wolnością a niewolą

Czwarty czerwca 1992 r. zmienił historię Polski. Do tego dnia wszystko było proste: archiwa miały być zamknięte, a Polska miała być rządzona przez ludzi Okrągłego Stołu. Tak się nie stało. To, co było ukryte, stało się jawne. Nie rozwiązało to automatycznie naszych problemów, ale sprawiło, że mogliśmy świadomie wybierać między wolnością i niewolą

Rząd Jana Olszewskiego trwale postawił przed Polakami zasadnicze kwestie, których rozwiązanie będzie warunkowało istnienie państwa polskiego: upowszechnienie własności i powstrzymanie grabieży mienia narodowego, ratowanie polskiego rolnictwa i ochrona polskiej własności ziemi, zawiązanie sojuszu z USA i z NATO, wyrzucenie baz sowieckich, a wreszcie lustracja, czyli budowa prawdziwych elit władzy uniezależnionych od sowieckiej bezpieki. Wokół tych problemów tworzyły się zręby programu politycznego rządu. Warunkiem powodzenia programu było wyeliminowanie postkomunistycznych mafii i przywrócenie prawdy w życiu publicznym. Wprowadzenie go w życie było śmiertelnym ciosem dla całego systemu Okrągłego Stołu. Został bowiem zakwestionowany pewnik dominujący wśród ówczesnych elit politycznych. Tym pewnikiem była zasada grubej kreski rozumianej jako bezkarność ludzi komunistycznego aparatu władzy. Nie jest przypadkiem, że dopiero w czasach rządów Jarosława Kaczyńskiego nawiązujących do programu Jana Olszewskiego mogli być skazani mordercy z kopalni „Wujek”. I nie jest prawdą, że przedtem nie można było ich skazać ze względu na brak dowodów. Nie można było ich skazać ze względu na wieloletnie przyzwolenie elit rządzących. Taki był skutek grubej kreski. Budowa państwa w oparciu o komunistyczną elitę, w oparciu o aparat wywodzący się z PZPR i SB była możliwa tylko pod warunkiem stworzenia gigantycznego systemu kłamstwa, w którym agenci komunistycznej bezpieki są bohaterami, partyjni nadzorcy i niszczyciele polskiej nauki wybitnymi twórcami, a zwykli tchórze i złodzieje moralnymi autorytetami. Ten system...
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: