Termopile Polskie 1945 r.

O tej zbrodni bano się mówić nawet w latach 90. ub.w. Dziś – prawie już nie ma świadków. Mówi się Obława Augustowska, albo krócej: Obława, a potem następuje milczenie

Kłamstwem założycielskim Polski Ludowej był Katyń. To kłamstwo wzmacniało naszą nienawiść do Niemiec, cementowało przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, wytyczało polityczną drogę PRL. Nie było to kłamstwo jedyne, ale największe, kryło w swoim cieniu wiele innych. Odrzucenie wiary w kłamstwo katyńskie oznaczało zarazem odrzucenie wiary w zbudowany na nim ustrój. 
Kłamstwa niesprostowane
III Rzeczpospolita miała być budowana na prawdzie. Do dzisiaj to się nie powiodło. Nie wszystkie kłamstwa zostały sprostowane, nie wszystkie zbrodnie wyjaśnione, większość zbrodniarzy ma się dobrze. Kłamstwem albo milczeniem maskowane są zwłaszcza te zbrodnie, w których brali udział polscy komuniści. To także efekt narad i kompromisów Okrągłego Stołu. 
Jedną z największych zbrodni komunistycznych, a największą z dokonanych przez Rosjan na ziemiach polskich, była obława przeprowadzona na terenie Puszczy Augustowskiej, która objęła trzy powiaty: Sejny, Augustów, Suwałki, a także część powiatu sokólskiego. Ostatnia kampania II wojny w Europie – przeciw Polakom, a po niej mordowanie jeńców i ludności cywilnej. Rosjanie rzucili 45 tys. czerwonoarmistów, pomagali im polscy komuniści, oni także zacierali ślady. I zacierają – do dziś. Partia, do której założycieli należeli ówcześni oprawcy, do dzisiaj się przepoczwarza i do dziś ma udział we władzach. W Rosji rządzi kolejne pokolenie enkawudzistów, w Polsce – kolejne pokolenie rodzin ubeckich. 
Teresa Kaczorowska – poetka i dziennikarka, zasłużona już dla kultury reportażami o dzieciach Katynia, wydała (w Bellonie) książkę „Obława Augustowska”. Wynika z niej, że była to zbrodnia niemal doskonała, do dziś nie znaleziono ciał ofiar, nie znamy nawet miejsca ich zamordowania. Po prostu: Rosjanie ich wyprowadzili, niektórych widziano...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: