Zmowa łotrów

ZSRR za cenę ogromnej ofiary krwi i bezwarunkowej pomocy Zachodu wyrósł na supermocarstwo

Dla narodów Europy Środkowej i Wschodniej rola, jaką odegrał traktat Ribbentrop–Mołotow i jego tajny protokół, jest oczywista. Bez porozumienia podpisanego 23 sierpnia w Moskwie  II wojna światowa by nie wybuchła, a na pewno nie w tym czasie, w takim charakterze i nie przybrała równie straszliwego obrotu. Co ciekawe, ta praprzyczyna światowego dramatu (z  Holocaustem włącznie) na Zachodzie jest prawie nieznana i nieuświadamiana. Tym większa zasługa takich historyków jak Brytyjczyk Roger Moorhouse i prac takich jak „Pakt diabłów”.
Wspomniany pakt bowiem nie tylko
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: