Wszyscy generałowie Komorowskiego

Odchodzący prezydent RP nie tylko mianował w ostatnim czasie najważniejszych dowódców sił zbrojnych, lecz także przyśpieszył termin wręczania awansów generalskich

Bronisław Komorowski jeszcze przez miesiąc będzie sprawował urząd prezydenta RP. Zgodnie z tradycją podejmowane po przegranych wyborach decyzje powinien konsultować ze swoim następcą Andrzejem Dudą, który zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia br. Jednak z ustaleń „GP” wynika, że Komorowski decyduje o istotnych sprawach dla Sił Zbrojnych bez zasięgnięcia opinii prezydenta elekta. Nie tylko nominuje na najważniejsze w armii stanowiska swoich zaufanych ludzi, lecz także chce rzutem na taśmę wręczyć niektórym
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: