Dziwna niemoc władz

Coroczne straty budżetu państwa z powodu nieodprowadzania przez nieuczciwych przedsiębiorców należnego podatku VAT w obrocie paliwami wynosić mogą ponad 10 mld zł. Proceder ten trwa od lat

Oprócz mniejszych wpływów do budżetu powoduje to straty dla uczciwych przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie przegrywają z nieuczciwą konkurencją, oferującą odbiorcom tańsze paliwa.
O tym, że szara strefa handlu paliwami istnieje, a jej działanie się nasila, można się domyślać choćby dlatego, że przy kilkunastoprocentowym wzroście PKB w ostatnich latach i malejących cenach paliw, od trzech lat występuje spadek ich konsumpcji. Mowa oczywiście o spadku w oficjalnych
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: