Polska w superpaństwie Europa

Sądzę, że nie w pełni dostrzegamy w Polsce, iż sytuacja w Europie zmieniła się i „coraz bardziej integrująca się Europa“, czyli budowa unijnego ponadnarodowego państwa, należy już do przeszłości. To więc, czego najbardziej się obawiamy z punktu widzenia konserwatywnego – wszechwładza Unii, superpaństwo narzucające nam swoje reguły, zniewolenie płynące z Brukseli – przestało już być największym zagrożeniem

Superpaństwo Europa nie powstanie, bo siły, które kiedyś do tego parły, dziś nie są tym zainteresowane. Kiedyś Francja chciała postępującej integracji, bo wydawało jej się, że w ten sposób obroni swoją mocarstwową pozycję i nie dopuści do odbudowy potęgi

[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: