Ukraińcy Lechowi Kaczyńskiemu

W 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej w Kijowie zaprezentowano zbiór wystąpień Lecha Kaczyńskiego, który ma popularyzować jego ideę Partnerstwa Wschodniego. Do rozwoju inicjatywy polskiego prezydenta dotyczącej współpracy ze wschodnimi sąsiadami UE przyczyniły się w ostatnich latach Litwa i Łotwa. W Polsce tymczasem Tusk i Sikorski konsekwentnie wygasili wschodnią politykę RP

W Kijowie 10 kwietnia br. odbyła się prezentacja zbioru pt. „Lech Kaczyński. On przewidywał, on walczył, on wiedział”, poświęconego ideom polskiego prezydenta dotyczących Partnerstwa Wschodniego i zagrożeniu militarnemu ze strony Rosji. Redaktorem oraz wydawcą broszury jest młody ukraiński działacz polityczny, lider utworzonej w lipcu ub.r. partii Odrodzenie Ukrainy Arsenij Puszkarenko. W zbiorze znalazły się m.in.: przemówienie Lecha Kaczyńskiego na wiecu przeciwko rosyjskiej agresji w Tbilisi 12 sierpnia 2008 r., jego wystąpienie podczas 64. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 23 września 2009 r. oraz tekst niewygłoszonego w Katyniu przemówienia z 10 kwietnia 2010 r.
„Różne są przyczyny na świecie konfliktów, jednym z nich jest sprawa naruszenia integralności terytorialnej państw. (…) Jeżeli dla próby rozwiązania takich problemów używa się siły, tak jak na przykład w zeszłym roku przeciw Gruzji, to może rodzić to zasadnicze problemy, może to być źródłem wojen lokalnych, ale może być też źródłem wielkich konfliktów, wielkich na skalę nawet i globalną. Przed tym chciałbym w imieniu swojego kraju bardzo przestrzec” – mówił rok przed śmiercią prezydent Polski podczas wystąpienia w Nowym Jorku, cytowanego w ukraińskiej broszurze.
Prezentując te słowa Lecha Kaczyńskiego w Kijowie, Puszkarenko stwierdził: „Dla nas Lech Kaczyński jest tym człowiekiem, tym drogowskazem, z którego powinniśmy być dumni. Powinniśmy rozumieć znaczenie jego idei i strategii [dotyczących naszego regionu – przyp. red.]”. Puszkarenko powiedział...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: