Historia niezwykłego życia

Była Pierwszą Damą, która do Pałacu Prezydenckiego wniosła na cztery lata wartości i standardy, jakich nie znał on ani wcześniej, ani później. Maria Kaczyńska była osobowością z wielu względów wyjątkową. Wpływ, jaki wywarła na życie, a zatem i na prezydenturę Lecha Kaczyńskiego sprawił, że zapisała się na trwałe w historii naszego kraju

Urodziła się w czasie II wojny światowej na Wileńszczyźnie w rodzinie, która kultywowała najlepsze tradycje patriotyczne kresowej szlachty. Była córką Lidii z domu Piszczako (1916–2004) i Czesława Mackiewicza (1910–1976). Kiedy czyta się dzieje jej rodziny, to doprawdy uderza niezwykłe wprost zaangażowanie wszystkich jej najbliższych krewnych w walkę o wolność Polski. I tragiczne ofiary, które były tej walki nieubłaganymi konsekwencjami…
Rodzina Żołnierza Wyklętego
Ojciec Marii Kaczyńskiej, Czesław Mackiewicz, pseudonim „Szczygieł”, działał w podziemnej Organizacji Wojskowej „Wilki” i walczył w IV Brygadzie Partyzanckiej Okręgu Wilno AK. Po wojnie cała rodzina została wraz z setkami tysięcy innych repatriantów przymusowo wysiedlona z Wileńszczyzny i osiedliła się w Człuchowie na Pomorzu.
W 1949 r. Czesław Mackiewicz został aresztowany i skazany na karę pięciu lat więzienia za działalność w AK. Na szczęście objęła go amnestia i nie odsiedział całego wyroku, jednak został wyrzucony z pracy i rodzina musiała się wyprowadzić do innej miejscowości, by uniknąć piętna „wrogów ustroju”. Takie – jak wiadomo – były w PRL typowe losy ludzi zaliczonych do tej grupy i traktowanych z tego powodu jak obywatele drugiej kategorii.
Oprócz ojca Marii Kaczyńskiej także wszyscy jego bracia czynnie walczyli o Polskę. Pierwszy, Józef Mackiewicz, był żołnierzem II Korpusu generała Andersa i bił się m.in. pod Monte Cassino, gdzie został ciężko ranny. Drugi, Henryk, walczył w 5 Brygadzie Wileńskiej AK mjr. „Łupaszki” i zginął w 1944 r. w największej bitwie oddziału stoczonej z Niemcami pod Worzianami....
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: