Wolność, Wiara, Prawo, czyli apologia Majdanu 2014

Rewolucja Godności była heroiczną walką nie tylko o państwo, miała też – a nawet przede wszystkim – społeczny charakter. Dlatego ma znaczenie większe, niż gdyby to było w wypadku „zwykłej” politycznej rewolty. O przekroczeniu granicy XX i XXI w. oraz ponadczasowej wadze Euromajdanu piszą znani ukraińscy intelektualiści Igor Markow, Ołeksandr Pawienicki-Filc, Taras Steckiw w opiniotwórczym „Dzerkale Tyżnia” (nr 44 z 21 listopada 2014 r.)

W całym artykule pt. „Apologia Majdanu” uwagę zwraca nacisk na duchowy charakter ukraińskiej rewolucji. Jej wyjątkowość i znaczenie wykraczające dalece poza Ukrainę i Europę Wschodnią. Świadczy o tym już sam początek: „Przez
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: