Miłość do gór jest miłością najlepszą

Citius – Altius – Fortius, czyli o ideałach

Świat antycznego sportu jawi się nam do dzisiaj jako świat doskonałości fizycznej i duchowej (na olimpiadach nagradzano również poezję!), ale także jako świat sprawiedliwości. Sprawiedliwości obiektywnej, mierzalnej. Laur otrzymywali ci, którzy naprawdę pobiegli szybciej, czy rzucili dalej dyskiem. Sport był szkołą demokracji ateńskiej, rozwijał takie cechy charakteru jak: uczciwość, wytrwałość, lojalność i sprawiedliwość. Uczył życia według zasady, dla której nazwę znaleziono po ponad dwóch tysiącach lat: fair play. Czysta gra.

W 393 r. Teodozjusz Wielki wydał zakaz organizowania olimpiad ze względu na ich
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: