Kłamstwa spod żyrandola

Na pytanie, czy Polska powinna ratyfikować konwencję o przemocy wobec kobiet, prezydent Komorowski odpowiedział, że „to konieczność”. To jedyne twarde stwierdzenie, które daje się wyłowić z jego paplaniny. Próbując nadążyć za tym wywodem, słyszymy: „wydaje się”, „muszę to sprawdzić”, „chyba”, „jakby”. Pomijając już aroganckie potraktowanie posłów, gdyż zanim zdążyli zagłosować, prezydent „hop-siup” dekretuje przyjęcie przez wysoką izbę tego dokumentu, groźniejsze jest to, że wprowadza wszystkich w błąd, mówiąc, że da się to zrobić tak, by nie naruszyć konstytucji. Nie mnie rozstrzygać, czy kwalifikacje intelektualne Bronisława Komorowskiego pozwalają mu pojąć istotę i treść kolejnych paragrafów dokumentu. Przyjmuję, że tak. Oznacza to, że w ważnej kwesti dotyczącej porządku prawnego i społecznego prezydent RP poświadcza nieprawdę. Analizy prawników z Instytutu Ordo Iuris, wykładowców UW, a także konstytucjonalistów, wykonane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, stwierdzają niezgodność konwencji z Konstytucją RP. Żeby było ciekawiej, konwencja jest praktycznie nienaruszalna. Państwa-sygnatariusze albo ją przyjmują w całości, albo odrzucają. Mówi o tym art. 78: „Nie można składać żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do jakichkolwiek zapisów konwencji”. Opowiadanie, że coś pozmieniamy i dostosujemy, to brednie. 
Skoro polskie prawo wystarczająco zwalcza i zapobiega przemocy wobec kobiet, rodzi się pytanie, po co ten dokument? Konwencja z diabelską przebiegłością mami rzekomą walką z przemocą, w istocie będąc ideologicznym projektem obyczajowej rewolucji. Deklaruje wprost, że celem jest zmiana społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn i wykorzenienie zwyczajów opartych na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Napisana maksymalistycznym językiem z użyciem nieprecyzyjnych okresleń, jak „wszelkie”, „wszystkie”, „jakiekolwiek” itp., staje się dokumentem totalitarnym, ponieważ zakłada pewien nieosiągalny ideał, sprawiając, że wszyscy jesteśmy...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: