Ważne, by łódź płynęła w dobrym kierunku

Moim zdaniem, stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego nie tłumaczą wskaźniki typowo ekonomiczne. Przecież kapitały własne mamy powyżej progu narzuconego przez ustawę. Płynność – niezagrożoną. Bieżące okresy naszego funkcjonowania generują zyski. Więc te trzy podstawowe wskaźniki – ustawowe przesłanki do podjęcia decyzji KNF o zatwierdzeniu na stanowisku prezesa Kasy – są u nas na wystarczająco dobrym poziomie

Co formalnie oznacza decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o niezatwierdzeniu łącznie 12 prezesów SKOK-ów, w tym Pana w SKOK Wołomin? Kiedy wejdzie ona w życie?
Decyzja KNF wejdzie w życie po przejściu całej drogi procedowania administracyjnego. Jest to wymóg ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która obowiązuje od dwóch lat. Zatem każdy z prezesów 52 obecnie istniejących SKOK-ów musi poddać się weryfikacji KNF. Ale w tej chwili stoimy na początku tej drogi. Każdy ze SKOK-ów ma prawo do odwołania się od tej decyzji KNF. Jeżeli Komisja nie uwzględni argumentacji Kas, to pozostanie tylko droga sądowa.

Jak KNF umotywowała podjętą decyzję w stosunku do Pana? W komunikacie KNF dla mediów Komisja tłumaczyła swój krok brakiem u prezesów „rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą”.
Jeszcze oficjalnie nie otrzymałem tej decyzji. Nie znam więc argumentów, jakie KNF wysunęła wobec mnie.

Jak SKOK Wołomin będzie reagować na decyzję KNF?
Oprócz tego, że postępowanie w tej sprawie trwa, chcę podkreślić, że zaistniała sytuacja w żaden sposób nie wpływa na naszych klientów. Ani pod względem oferty, ani sposobu podejścia do obsługi naszych członków. Nasza firma funkcjonuje bez zakłóceń, bez zmian. Nie jest tak bardzo istotne, kto stoi za sterem, ważne, żeby łódź płynęła w dobrym kierunku. Chodzi więc o to, by założenia funkcjonowania SKOK-u Wołomin były należycie realizowane. Tak więc decyzja KNF nie ma najmniejszego wpływu na bieżącą...
[pozostało do przeczytania 56% tekstu]
Dostęp do artykułów: