Ważne, by łódź płynęła w dobrym kierunku

Moim zdaniem, stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego nie tłumaczą wskaźniki typowo ekonomiczne. Przecież kapitały własne mamy powyżej progu narzuconego przez ustawę. Płynność – niezagrożoną. Bieżące okresy naszego funkcjonowania generują zyski. Więc te trzy podstawowe wskaźniki – ustawowe przesłanki do podjęcia decyzji KNF o zatwierdzeniu na stanowisku prezesa Kasy – są u nas na wystarczająco dobrym poziomie

Co formalnie oznacza decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o niezatwierdzeniu łącznie 12 prezesów SKOK-ów, w tym Pana w SKOK Wołomin? Kiedy wejdzie ona w życie?
Decyzja KNF wejdzie w życie po przejściu całej drogi procedowania
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: