Północ–Południe 2:0

Niegdyś właśnie oś Północ–Południe wyznaczała w skali globalnej podział na bogatą i biedną część świata. Skądinąd tak jest do dziś, choć ekonomiczna mapa globu ma jednak bardziej skomplikowany charakter niż 25–30 lat temu. Ale teraz możemy śmiało mówić o innym podziale Północ–Południe. I nie chodzi tu o gospodarkę. Nie chodzi też o cały świat. Mowa o podziale Europy –  i jest to kryterium jednoznacznie polityczne

Oto bowiem na naszych oczach Unia Europejska dzieli się nawet nie pod kątem zamożności – to przecież podział dość stary i raczej oczywisty – lecz pod względem stosunku do Rosji. A mówiąc ściślej: pod względem nastawienia wobec sankcji skierowanych wobec
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: