Z jasnogórskich wałów pod gejowską tęczę

Hanna Gronkiewicz-Waltz zaczynała od przemówień na wałach Jasnej Góry i kościelnych ambonach, opowieści o Duchu Świętym i zawierzania stolicy Maryi. Dziś represjonuje prof. Bogdana Chazana, wspiera tęczę na pl. Zbawiciela oraz instalowane za pieniądze podatników „odgromniki bioenergoterapeutyczne”. Czy wyborcy nadążą za tą ewolucją wiceszefowej PO?

Gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła decyzję o zwolnieniu prof. Bogdana Chazana ze stanowiska, środowiska lewicowe i sprzyjające im media nie taiły satysfakcji. Oto polityk, przedstawiająca się jako głęboko wierząca, osobiście represjonuje lekarza, którego jedyną winą było to, że starał się pozostać wierny własnemu sumieniu i chronić życie.
Warto z kilku powodów bliżej przyjrzeć się ewolucji ideowej prezydent Warszawy. Jest ona bowiem także dlatego interesująca, że Gronkiewicz-Waltz jest jednocześnie jednym z najważniejszych liderów Platformy Obywatelskiej – wiceprzewodniczącą partii, na wszystkich spotkaniach PO zajmującą miejsce w ścisłym kierownictwie tuż obok Donalda Tuska. Widoczna wyraźnie choćby w jej włączeniu się w nagonkę na prof. Chazana zmiana poglądów jest zatem świadectwem szerszego procesu – przesuwania się rządzącego Polską ugrupowania na lewo i zajmowania przez nie pozycji, na których jeszcze kilka lat temu znaleźlibyśmy środowiska Janusza Palikota, Agory i wojujących feministek spod znaku tęczowych parad tzw. równości.
Gronkiewicz-Waltz jest dobrym przykładem tej ewolucji, gdyż wcześniej była chyba najbardziej jednoznacznie zaangażowanym religijnie działaczem PO. Można wręcz powiedzieć, że zbudowała całą swoją karierę polityczną w dużej mierze na wizerunku katolika, który pragnie realizować wiarę w służbie publicznej.
Charyzmatyczka w NBP 
To było wszak jednym z głównych powodów, dla których w ogóle zaistniała na krajowej scenie, gdy Lech Wałęsa wysunął w 1991 r. jej kandydaturę na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Nie była przecież wtedy...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: