Odsunąć sezonowych patriotów

Rzeczywisty sukces, mierzony we wskaźnikach gospodarczych, wydajności i poziomu konsumpcji ostatnich dziesięciu lat, został opłacony bardzo wysoką ceną. Polega ona na wypłukiwaniu tkanki społecznej, jej kulturowych fundamentów

Rok 2014 to rok rocznic: 10-lecie wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, 25-lecie budowy wolnej Polski. Za cztery lata będziemy obchodzić 100–lecie odzyskania niepodległości. Zastanówmy się, czy nasi przodkowie się nas wstydzą czy raczej są dumni?

Sukces wart tego miana?
Media głównego nurtu oraz znaczna część elit koncentrują naszą uwagę na rozwoju ostatnich lat, zwłaszcza od wstąpienia Polski do

[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: