Pamiętajmy, tak jak pamiętają Kielce

W maju 2010 r., miesiąc po tragedii smoleńskiej, w Kielcach powstał pomysł, by w każdą sobotę od godziny 8.30 do 9.00 na placu Artystów w tym mieście organizować pikietę przypominającą ową straszną tragedię. Intencją pomysłodawców: Macieja Sieniawskiego, Adama Leśniewskiego i przewodniczącego kieleckiego klubu „GP” Jerzego Keniga było cotygodniowe przypominanie, dokładnie o godzinie 8.41, o ofiarach katastrofy smoleńskiej, jak również o pomordowanych w Katyniu, których to miała uczcić w 70. rocznicę zbrodni polska delegacja; a także o tych wszystkich, związanych z procesem wyjaśniania tej tragedii, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.
Nie zważając na warunki atmosferyczne – w deszczu czy śniegu, zimą i latem – co tydzień, od czterech lat, pod transparentem z napisem: „Ukarać sprawców mordu smoleńskiego” w pikiecie uczestniczy od kilku do kilkudziesięciu członków kieleckiego klubu „GP”. 22 marca 2014 r. członkowie klubu „Gazety Polskiej” spotkali się na placu artystów po raz dwusetny.
Mówi Jerzy Kenig: „Podczas spotkań modlimy się za ofiary, ale również za tych, którzy są odpowiedzialni za wyjaśnienie tragedii, by nie zważając na uwarunkowania, podjęli trud ukazania prawdziwego jej przebiegu. Podejmując zobowiązanie cotygodniowego spotykania się na pikietach, nie mieliśmy świadomości, że doczekamy okrągłej liczby 200 spotkań. Teraz wiemy, że czeka nas jeszcze dużo sobotnich poranków w tym miejscu. Co prawda transparent, jest już nieco sfatygowany cotygodniowym rozwijaniem w zmiennych warunkach atmosferycznych, wymaga liftingu, ale my – nie. Niezłomnie, co tydzień, będziemy trwać pod nim aż do czasu wiarygodnego wyjaśnienia przyczyn tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Tak nam dopomóż Bóg”.
Z inicjatywy klubu „GP” w Bydgoszczy (Krystian Frelichowski), Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” (Jan Raczycki), Idei Solidarności 1980–89 (Barbara Wojciechowska, Krystyna Sawicka), Solidarnych 2010 (Maciej Różycki, Tomasz Jasiński...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: