O realizmie III RP

Dzieło realistów to właśnie III RP: kraj ze szczątkową armią, niezdolny do spełnienia podstawowych warunków skutecznej obrony, nawet w ramach NATO; pozbawiony argumentów przetargowych w ewentualnych negocjacjach. Kraj, na którego czele stoją wybrani przez realistów realiści, którzy mieli się troszczyć o ciepłą wodę w kranie, ale którzy nie wiedzieli, że do podgrzania wody potrzebny jest gaz

III Rzeczpospolita jest konstrukcją państwową i społeczną, która powstała w imię ideologii swoiście pojmowanego realizmu. Realizm ten był wspólną postawą zgodnie deklarowaną przez wszystkich komunistów i nie-komunistów, którzy porozumieli się przy Okrągłym Stole i w
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: