Ryzykowna gra

Dzięki przepchnięciu ustawy zmniejszającej aktywa OFE rząd zmniejszył na papierze dług publiczny o połowę. Nie informuje przy tym, że dalsze pozostawanie ubezpieczonych w OFE jest dla nich w obecnej sytuacji niezwykle ryzykowne. Większość swoich aktywów fundusze emerytalne muszą bowiem inwestować na giełdzie, która ulega znacznym wahaniom. Rosnącą natomiast z roku na rok dużą część pozostałych środków – za granicą

Rząd zastawił na przyszłych emerytów pierwszą pułapkę w końcu lat 90., w momencie tworzenia całego systemu. Wprowadzenie drugiego filaru (ubezpieczenia kapitałowe w OFE) i trzeciego (dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe) miało przysłonić planowane
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: