Piewca rodzimej kultury

W tym roku przypada 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga. Z tego względu sejm postanowił, że 2014 r. będzie rokiem tego wybitnego polskiego etnografa i kompozytora

I dobrze się stało, bo z badań zleconych przez Instytut Muzyki i Tańca wynika, że 85 proc. naszych rodaków w ogóle nie słyszało jego nazwiska. Jedynie niecałe 9 proc. ma ogólną wiedzę na temat tego, kim był. Tymczasem zawdzięczamy mu monumentalne dzieło, opisujące polską kulturę ludową. Oskar Kolberg przez lata odbywał podróże po Polsce, a odwiedzając kolejne wsie i miasteczka, prowadził rozmowy z miejscową ludnością. Obserwował i następnie opisywał różnorodność polskich strojów ludowych, wyjątkowość
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: