Testament I Rzeczypospolitej

Projekt I Rzeczypospolitej jest dzisiaj żyjącym pomysłem politycznym, do którego Polacy i Ukraińcy mogą nawiązywać, szukając porozumienia i broniąc się przed moskiewskim imperializmem. Ta tradycja jest bardzo na rękę Amerykanom

I Rzeczpospolita pod względem myśli państwowej bardziej była podobna do Stanów Zjednoczonych Ameryki niż do Niemiec czy Rosji. Dlatego Polacy na Nowym Kontynencie łatwo odnajdowali drugą ojczyznę. Byli trochę bardziej u siebie niż gdzie indziej.
Kulturę polską oczywiście zapoczątkowała epoka piastowska. Nie zmienia to jednak faktu, że od unii polsko-węgierskiej, a chwilę później polsko-litewskiej nasza myśl państwowa była
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: