Kogo namalował Rembrandt?

Obraz „Jeździec polski” stał się własnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ok. roku 1793 i pozostawał w jego zbiorach aż do śmierci. W 1810 r. wraz innymi dziełami został wystawiony na aukcji. Tam też Waleria ze Stroynowskich dopatrzyła się w portretowanym jeźdźcu swojego przodka płk. Stanisława Stroynowskiego herbu Strzemię, dowódcy lisowczyków w latach 1621–1625. Jednak obraz ten datowany jest na rok 1655, kiedy lisowczyków już nie było! Może Rembrandt dokończył płótno wiele lat później? A może zgodnie z barokową manierą tak ozdobnie nakreślił liczbę „22”, że odczytano ją jako „55”?

Józef Aleksander Lisowski herbu Jeż, średnio zamożny szlachcic,
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: