Rozróżnieni w wierze, równi wobec prawa. 450. rocznica konfederacji warszawskiej 1573 roku

Dodano: 25/01/2023 - Nr 4 z 25 stycznia 2023

Historia [Z dziejów Rzeczypospolitej]

Przez kilka stuleci antykatoliccy naukowcy, publicyści i teolodzy powtarzali nieprawdziwą i sprzeczną z faktami tezę, jakoby katolicyzm ograniczał ludzi, więził ich wolę i pętał umysły. Marcinowi Lutrowi przypisywano zasługę uwolnienia człowieka: rzekomo to dopiero protestantyzm dał ludziom prawo do wiary zgodnej z przekonaniami i praktykowanej zgodnie z własnymi zapatrywaniami. Tezy te do dziś są chętnie powtarzane przez współczesnych wrogów Kościoła i wiary katolickiej, choć wystarczy elementarna znajomość historii, by zobaczyć ogrom wolności wypływającej z katolicyzmu. 

To w protestanckich Niemczech wprowadzono zasadę „Cuius regio, eius religio” – co w praktyce oznaczało, że dysponujący przymusem świecki władca mógł zmuszać poddanych, by wierzyli w to, w co chce wierzyć on. To Genewa zakazała obywatelom wyznawania zarówno katolicyzmu, jak i luteranizmu: dozwolony był jedynie kalwinizm. Anglikanie z zapałem palili luteranów i wieszali katolików. W

     
10%
pozostało do przeczytania: 90%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze