Akt sprawiedliwości

Jedynie kombatanci, których dochody miesięczne nie przekraczają 831 zł, otrzymają za swoją patriotyczną aktywność drugie tyle.
 
Pisałem już o tym w kwietniu, gdy dowiedziałem się z prasowych enuncjacji, że pod wpływem zwiększenia się w ostatnim czasie liczby wniosków kombatantów antykomunistycznej walki o Polskę i jej niepodległość o zasądzenie im jednorazowych odszkodowań i zadośćuczynień, ekipa Bronisława Komorowskiego przygotowała projekt ustawy, na mocy której najgorzej sytuowani działacze ruchu antykomunistycznego mają otrzymać symboliczne świadczenia rentowe. Projekt ustawy otrzymałem niedawno od jednego z byłych działaczy opozycji z Trójmiasta, wspaniałego człowieka,
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: