Akt sprawiedliwości

Jedynie kombatanci, których dochody miesięczne nie przekraczają 831 zł, otrzymają za swoją patriotyczną aktywność drugie tyle.
 
Pisałem już o tym w kwietniu, gdy dowiedziałem się z prasowych enuncjacji, że pod wpływem zwiększenia się w ostatnim czasie liczby wniosków kombatantów antykomunistycznej walki o Polskę i jej niepodległość o zasądzenie im jednorazowych odszkodowań i zadośćuczynień, ekipa Bronisława Komorowskiego przygotowała projekt ustawy, na mocy której najgorzej sytuowani działacze ruchu antykomunistycznego mają otrzymać symboliczne świadczenia rentowe. Projekt ustawy otrzymałem niedawno od jednego z byłych działaczy opozycji z Trójmiasta, wspaniałego człowieka, który, jak wielu innych, nie cierpi głodu, co w myśl projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych pozbawi go „świadczenia specjalnego”. Przypomnę tylko, że jedynie kombatanci, których dochody miesięczne nie przekraczają 831 zł , otrzymają za swoją patriotyczną aktywność drugie tyle, ci zaś, którzy dostają nie więcej niż 1355 zł, wzbogacą się miesięcznie o 415 zł zasiłku. Bogatsi zostaną ze swoimi niskimi zazwyczaj, choć niegłodowymi emeryturami lub rentami i nie dostaną złamanego grosza.
 
Projekt ustawy pomocowej dla byłych działaczy opozycji antykomunistycznej zawiera obok groszowych świadczeń rentowych, przewidzianych tylko dla naprawdę niemal głodujących kombatantów i ich rodzin, kilka przepisów dodatkowych. Miło, że nasze państwo wielkodusznie zwalnia świadczenia przewidziane ustawą od podatku dochodowego. Już mniej przyjemne jest wyłączenie kumulacji świadczeń uzyskiwanych na podstawie projektowanych przepisów i dotychczasowych unormowań w sprawie świadczeń dla kombatantów. Co więcej, dotychczas gwarantowana ustawą kombatancką pomoc jest wedle projektu zaliczana do kryterium dochodowego, na podstawie którego przydzielać ma się świadczenia specjalne, a jest ono niezwykle restrykcyjne. Przewidzianym...
[pozostało do przeczytania 40% tekstu]
Dostęp do artykułów: