Przedwczesny egzamin dojrzałości

Tragiczne losy tego zrywu, jego upadek oraz dramat ludności cywilnej, dziesiątki tysięcy ofiar i niemal całkowite zniszczenie stolicy Polski nie obciążają sumień tych, którzy podjęli decyzję o jego wybuchu, lecz jest przede wszystkim winą niemieckiego okupanta oraz tzw. sojuszników, którzy tygodniami z prawego brzegu Wisły biernie, wręcz z satysfakcją, przyglądali się krwawiącej Warszawie.
 
Mirosława i Roman Garbaczewscy urodzili się i wychowywali w Warszawie, w inteligenckiej rodzinie o patriotycznych tradycjach. Ich ojciec, Józef Garbaczewski, za udział w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał Krzyż Walecznych. Prowadził w stolicy kancelarię adwokacką, co zapewniało rodzinie
[pozostało do przeczytania 95% tekstu]
Dostęp do artykułów: