Führerowi mogło się udać

Historycy Janusz Osica i Andrzej Sowa są postaciami niezwykle zasłużonymi dla historii alternatywnych. Blisko 20 lat temu wprowadzili tę problematykę na antenę Polskiego Radia. W ich audycjach przewinęło się wielu wybitnych historyków, z nieodżałowany prof. Pawłem Wieczorkiewiczem na czele. O zaletach myślenia „co by było, gdyby…” mówiłem wielokrotnie – rozważając warianty alternatywne musimy wcześniej badać historię prawdziwą. Rozpatrywanie innych wersji historii powinno być elementem kształcenia polityków, futurologów, publicystów. Ujawnia bowiem łańcuchy przyczynowo-skutkowe, oświetla ewentualne słabe ogniwa mogące przynieść zmianę. Nagła śmierć demokratycznie wybranego prezydenta w
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: