Nie osłabiać wymogów

Osłabianie wymagań i dostosowywanie standardów do najsłabszych i najmniej zaangażowanych nie jest dobrą metodą wychowawczą. I dotyczy to nie tylko szkoły, ale także Kościoła. Dlatego szkoda, że polscy biskupi zamiast uczyć się na błędach swoich braci z Zachodu, zdecydowali się ślepo je powtarzać.
 
Na ostatnim zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski przyjęto zmianę IV przykazania kościelnego. Jego nowa wersja brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Stara wersja, przyjęta jeszcze w roku 2002, brzmiała: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Jaka jest między nimi różnica? Otóż sformułowanie „okresy pokuty” poza Wielkim Postem obejmuje także wszystkie piątki roku (poza tymi, w które obchodzimy jakieś uroczystości). Jednym słowem, biskupi polscy postanowili zezwolić na zabawy w piątek, czyli w dzień, który wedle odwiecznej tradycji był dniem refleksji i utożsamiania się z Męką i Śmiercią Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Powodem tej zmiany mają być – i to samo w sobie brzmi absurdalnie – „względy praktyczne”. W praktyce często przenoszono uroczystości rodzinne czy szkolne na piątek. – Wychodząc naprzeciw sytuacji praktycznej, biskupi polscy zawężają do Wielkiego Postu czas zakazany, w którym nie należy organizować zabaw ani w nich uczestniczyć, co nie znaczy, że nie należy powstrzymywać się od nich w pozostałe piątki roku – mówił bp Marek Mendyk. A jego myśl rozwijał abp Józef Michalik. – Przykazanie zostało uzupełnione tak, by zachowywać wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – i tu nic się nie zmienia – a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. To jest doprecyzowanie zwracające uwagę na szczególny charakter Wielkiego Postu i jego znaczenie dla chrześcijan – wyjaśniał arcybiskup na konferencji prasowej, podsumowującej 362...
[pozostało do przeczytania 39% tekstu]
Dostęp do artykułów: