Obywatel też człowiek

Uważny publicysta znajduje w nawałnicy informacyjnej tandety prawdziwe perły intelektu różnych intelektualistów oraz intelektualistek. Dla mnie okazją do przeżyć wyższego rzędu jest każdy występ mojej ulubionej socjolożki Jadwigi Staniszkis. Ostatnio promuje ona z sił wszystkich posła niezrzeszonego Przemysława Wiplera. Republikanina – jak się on przedstawia. Ta promocja ma cechy humorystyczne, co jest pewnym urozmaiceniem w paplaninie różnych autorytetów, w tym republikańskich. Według pani...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: