Wojenne losy twórcy „I Brygady”

Gdy pod koniec 1917 r. w górach Tyrolu pisał pierwsze strofy „I Brygady”, miał zaledwie 26 lat i zapewne nie zdawał sobie sprawy, jakiej pieśni staje się autorem. Trwała I wojna światowa. Kilka miesięcy wcześniej był żołnierzem Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Teraz, w ramach represji za odmowę złożenia przysięgi wierności państwom centralnym, wraz z innymi legionistami, Polakami pochodzącymi z zaboru austriackiego, rzucony został na najcięższy odcinek walk południowotyrolskiego frontu
 
Andrzej Tadeusz Hałaciński urodził się 10 października 1891 r. w Skawinie. Był synem urzędnika krakowskiego magistratu. Już jako uczeń Gimnazjum św. Anny w Krakowie był członkiem Związku Walki Czynnej. Będąc studentem Akademii Handlowej, należał do Drużyn Sokolich. Był również strzelcem krakowskiej II drużyny strzeleckiej.  Po ukończeniu studiów odbył roczne przeszkolenie wojskowe w 16. pułku piechoty Honwedów armii austro-węgierskiej stacjonującym w słowackiej Nitrze.

Sokół ze Skawiny

W momencie wybuchu I wojny światowej zignorował austriacką kartę powołania. Na wezwanie Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 r. stawił się do służby w tworzonych właśnie pierwszych jednostkach Legionów Polskich. W grudniu otrzymał przydział do służby w dowodzonym przez kapitana Leona Berbeckiego 5. pułku piechoty I Brygady, który jeszcze wtedy nosił wewnętrzną, brygadową nazwę 2. pułku piechoty. Wraz ze swoim pułkiem przeszedł cały szlak bojowy I Brygady Legionów. Chrzest bojowy odbył w bitwie z Rosjanami pod Łowczówkiem. Za zasługi bojowe jednostki Józef Piłsudski nadał pułkowi przydomek „Zuchowatych”.  W dniach 4–6 lipca 1916 r. jednostce Andrzeja Hałacińskiego przyszło walczyć na Wołyniu pod Kostiuchnówką w największej bitwie stoczonej przez polskiego żołnierza w I wojnie światowej. To tutaj właśnie I Brygada Legionów Polskich trzy dni odpierała brawurowe szturmy ponaddwukrotnie liczniejszych oddziałów 100. rosyjskiej Dywizji Piechoty,...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: