CO TO ZA WARSZAWIACY?

Nie jestem zdziwiona tym rezultatem, bo wiem, co to za „warszawiacy” zamieszkują naszą stolicę. Są to byli milicjanci, esbecy, wojskowi, urzędnicy państwowi wysokiego szczebla i stara kadra profesorska oraz potomkowie tych warstw, które osiągnęły swoje pozycje dzięki służalczości wobec władz PRL‑u i przyjaźni polsko-sowieckiej. Drugą część „warszawiaków” stanowią tzw. słoiki – przybysze z prowincji wykształceni byle jak, nieznający historii kraju, zapatrzeni w awans, który uzyskają dzięki popieraniu władzy, która jest tak blisko, na sąsiedniej ulicy. Można zemdleć z wrażenia. „Mamo, widziałam dziś w supermarkecie prawdziwego posła, żywego. Kupował jak inni. Nie do wiary!” – SMS‑uje
[pozostało do przeczytania 45% tekstu]
Dostęp do artykułów: