Inspirowana schizofrenia

Refleksja pierwsza, w sprawie nieuctwa niektórych dziennikarzy i polityków. W toku licznych publicystycznych programów z udziałem politycznych i dziennikarskich celebrytów dało się słyszeć głosy wątpliwości, czy aby samo wzięcie kopertówki lub cennego prezentu, bez uzależniania odeń podjęcia przez funkcjonariusza publicznego swych obowiązkowych czynności, jest łapownictwem. Już same takie wątpliwości zdradzają bez dwóch zdań skrajną niekompetencję wyrażających je osób. Stypizowane w art. 228 § 1 kodeksu karnego przestępstwo łapownictwa polega wyłącznie na przyjmowaniu (także ex post) korzyści w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Uzależnianie wykonania czynności służbowych od wcześniejszego udzielenia korzyści lub jej obietnicy jest odrębnym typem łapownictwa opisanym w paragrafie 4. tego samego przepisu kodeksu. Wypowiadając się na temat wyroku w sprawie lekarza G., taki elementarz trzeba znać na wyprzódki.

Refleksja druga, w sprawie publicysty w todze sędziego. Sędzia przewodniczący w swoim ustnym uzasadnieniu wyroku zajął się materią niemającą nic wspólnego z treścią rozstrzygnięcia. Zdaje on sobie doskonale sprawę z faktu, iż, po pierwsze, nocne przesłuchania odbywały się za zgodą przesłuchiwanych oraz że polska procedura nie zna zakazu przesłuchiwania w godzinach nocnych. Wie też, że owa zgoda przesłuchiwanego jest tylko kwestią konwenansu, zaś prawo wcale nie wymaga jej uzyskania. Poświęcenie temu tak znacznego czasu w uzasadnieniu wyniknęło zapewne z frustracji sędziego, który wyroku skazującego wydać nie chciał, ale musiał wobec oczywistości dowodów, którym wszak nie odmówił wiary. Sędzia uzasadniał wyrok na IV RP, która nie była przecież podsądnym w sprawie. Profesjonalnie wydaje mi się to co najmniej żenujące.

Refleksja trzecia, w sprawie roli mediów w przywiedzeniu sędziego do stanu schizofrenicznego. Od dziesięcioleci stało się powszechnie przyjętą zasadą, że sprzeczne z godnością zawodu sędziego jest komentowanie w mediach...
[pozostało do przeczytania 20% tekstu]
Dostęp do artykułów: