Oskarżyciele

Najbardziej typową sytuacją w polskim postępowaniu karnym jest ta, w której zarzucane komuś przestępstwo ścigane jest z tzw. oskarżenia publicznego. Przestępstwa publicznoskargowe stanowią przytłaczającą większość stypizowanych w kodeksie karnym występków i zbrodni i należą do kategorii przestępstw ściganych z urzędu przez prokuratorów, czyli – jak się ich określa – oskarżycieli publicznych. Odróżniać ich należy od oskarżycieli prywatnych, którzy inicjują postępowania w nielicznych przypadkach dotyczących łagodniejszych występków (np. pomówienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej). Wówczas udział w sprawie oskarżyciela publicznego jest możliwy, ale nie jest konieczny. W sprawach
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: