Raport z przebudzenia

Album z fotografiami Adama Bujaka pokazuje polskich „Oburzonych” AD 2012. Nie żądają chleba, lecz wolności. Cóż za paradoks – walczą o wolność religijną w kraju, w którym gwarantuje to konstytucja, i o prawo do suwerenności – w ojczyźnie wolnej, będącej w NATO i UE. Paranoja? Czy masowy sprzeciw wobec narastającym tendencjom?

Na kartach książki kilkunastu autorów zajmuje się fenomenem najnowszego polskiego wykluczenia. Ksiądz Waldemar Chrostowski pisze o świadomym kopaniu linii podziału między społeczeństwem a Kościołem, szerzeniu wrogich, fałszywych stereotypów i nagłaśnianiu wszelkich inicjatyw wymierzonych w tradycyjny ład, rodzinę, nauczanie, patriotyzm. W wypowiedzi abp. Antoniego Dydycza znajdziemy pochwałę idei solidarności ludzi pracy i nieprzemijalności Sierpniowego dziedzictwa. Profesor Piotr Gliński, kandydat na przyszłego premiera RP, pisze o społeczeństwie obywatelskim i masowym wykluczeniu całych grup politycznych i społecznych z mediów, instytucji – ze sfery publicznej. Wskazuje na patologie organów stworzonych dla społeczeństwa (prokuratura, wymiar sprawiedliwości), często instrumentalnie wykorzystywanych przeciwko społeczeństwu. Na bezradność państwa wobec problemów bezrobocia i wyzwań gospodarczych. We fragmentach przemówień Jarosława Kaczyńskiego wielokrotnie przewija się motyw pamięci jako podstawowego elementu świadomości narodowej. Gorzka diagnoza stanu obecnego łączy się z wiarą w odnowę i budowę Polski równych i wolnych obywateli.

Polska walka w obronie praw ludzi wierzących jest – zdaniem prof. Zdzisława Krasnodębskiego – elementem szerszego starcia kulturowego, rozgrywającego się w naszych czasach, będących okresem pogarszającej się sytuacji ludzi wiary, czasem dyskryminacji, szykan, a nawet prześladowań chrześcijan, przy czym władze zamiast udzielać pomocy, często są owych represji czynnym elementem. Z arcyciekawego artykułu Antoniego Macierewicza możemy poznać skalę obcej agentury w naszym kraju i jej rolę w...
[pozostało do przeczytania 29% tekstu]
Dostęp do artykułów: