Powrót do ZSRS, czyli jak Rosja odzyskuje wpływy

Odbudowie rosyjskiego imperium służą wielorakie instrumenty, wśród nich m.in. Unia Euroazjatycka, organizacje ideowo-propagandowe w stylu „Ruskiego Miru”, Cerkiew prawosławna czy mocne struktury biznesowo-finansowe Rosji. Te ostatnie to przede wszystkim Gazprom, wspomagany agenturą i mafią.

Sztandarowym celem Kremla pozostaje dziś zbudowanie siatki „państw w państwie”. Przy czym mechanizm zaszczepiania moskiewskich wpływów jest dziś najbardziej widoczny w państwach byłego ZSRS i obszarze dawnego Układu Warszawskiego.

Cel ten jest realizowany wielopłaszczyznowo, od umacniania kremlowskich wpływów w polityce wewnętrznej danego państwa, przez zapewnienie sobie
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: