Generał, który bał się wolnych Polaków

Pod kryptonimem „Wolski”

W powojennych latach, gdy synonimem terroru i bestialskich zbrodni dokonywanych na Polakach był Smiersz (sowiecki kontrwywiad wojskowy), stał się współpracownikiem jego polskiego odpowiednika. Informacja Wojskowa – jak twierdził śp. historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz – była służbą bezpośrednio podległą sowieckiemu kontrwywiadowi, a nieludzkimi metodami wydobywania zeznań przewyższała znacznie gestapo i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Z Informacją Wojskową współpracę podjął Wojciech Jaruzelski już jako młody oficer. Otrzymał kryptonim „Wolski”. Gdyby nie ta współpraca, jako potomek ziemiańskiego rodu nie miałby najmniejszych szans
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: