Suweren ubezwłasnowolniony

Prawnicza wykładnia potwierdziła jedynie przenikliwą analizę Senatora. Norma konstytucyjna, wysłowiona w art. 173 naszej ustawy zasadniczej, głosząca, że „Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”, proklamuje niezależność i odrębność także od władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej, należącej z mocy normy art. 4 ust. 1 Konstytucji do Narodu. Sądy i sędziowie są faktycznie nieusuwalni ze swoich stanowisk inaczej niż na mocy decyzji własnej sędziowskiej korporacji lub pojedynczych orzeczeń innych sędziów, odbierających wyrokami byłym kolegom prawo sprawowania funkcji sędziowskich przez konkretny czas. Nie ma w polskim prawie wszczynanej na żądanie obywateli lub ich
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: