Polska procesów politycznych

Co to jest proces polityczny? Dla tych, którzy posługują się wyłącznie wyszukiwarką internetową, jest to pytanie bez odpowiedzi. Zawsze wyskakuje im podobnie ujmowane socjologiczne pojęcie jakiegoś ciągu zjawisk społecznych. Ba! Bo tu trzeba wpisać „procesy polityczne w Polsce”! Robimy tak i otrzymujemy wykładnię arcypoważnego źródła wiedzy – Encyklopedii PWN (wyd. 2010 r.): „procesy polityczne w Polsce 1944–1989 – forma eliminacji z życia polit. lub fiz. likwidacji przeciwników dyktatury partii komunist. prowadzona pozornie w majestacie prawa”. A co po roku 1989?

Miecugow i Szymborska potępiają amerykańskich szpiegów

Na podstawie doświadczeń z okresu stalinowskiego można procesem politycznym nazwać realizowaną w sądzie formalną procedurę, która jest odegraniem scenariusza zaprojektowanego poza sądem, gdzie także ustalony jest finał  – wyrok. Jeśli chodzi o okres PRL-u, ową zewnętrzną przestrzenią decyzyjną były przede wszystkim polityczne gabinety w Warszawie i Moskwie. Ale nawet w czasach absolutnej supremacji partii komunistycznej we wszystkich sektorach państwa nie bez znaczenia były intelektualne salony skomponowane personalnie wedle widzimisię komunistów. One także odgrywały pomocniczą dla czerwonej władzy rolę w marginalizacji lub fizycznym eliminowaniu politycznych i ideowych oponentów. Przykładem tego był tzw. proces Kurii krakowskiej w 1953 r., w rezultacie którego na karę śmierci skazano 27 stycznia trzech księży (Józefa Lelito, Michała Kowalika oraz Edwarda Hahlice’a), a czterech na długoletnie więzienie. W „Rezolucji Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego” napisano: „W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: