„Gazeta Polska” pismo codzienne

Po ponad 20 latach niebytu, w roku 1929, za sprawą wielkiego patrioty, oficera, polityka i publicysty Adama Koca „Gazeta Polska” ponownie zajęła poczesne miejsce na polskim rynku prasowym. Powstała z połączenia „Epoki” i „Głosu Prawdy”, będącego czasopismem o profilu społeczno-politycznym, którego redaktorem naczelnym był znany publicysta i polityk Wojciech Stpiczyński, jeden z najzagorzalszych zwolenników marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwszy numer dziennika ukazał się 30 października 1929 r. Redakcja gazety miała siedzibę w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 1, jej oddział miejski znajdował się zaś w Al. Jerozolimskich pod numerem 12. Tłoczono gazetę w drukarni Artystycznej na Nowym Świecie 47. Cena pojedynczego numeru wynosiła 20 gr. Mieszkańcy Warszawy za miesięczną prenumeratę płacili 4,50 zł. Na prowincji cena prenumeraty wzrastała do 5 zł. W Krakowie mieścił się oddział terenowy czasopisma. Jednym z głównych celów, jaki przed sobą postawił jej założyciel, a właściwie reaktywator i pierwszy redaktor naczelny Adam Koc, była reorganizacja i konsolidacja prasy sanacyjnej. Wkrótce „Gazeta Polska” należała do najpoważniejszych i najlepiej redagowanych czasopism o zasięgu ogólnokrajowym. Publikowała artykuły pisane przez autorów znanych i cenionych w całym kraju, najczęściej wywodzących się spośród zwolenników Józefa Piłsudskiego, a po śmierci marszałka z grupą wspierającą Edwarda Rydza-Śmigłego i Obóz Zjednoczenia Narodowego. Linia redakcyjna „Gazety Polskiej” od samego początku bliska była myśli sanacyjnej. Promowała ideę budowy silnego państwa. Pierwszym szefem gazety był jej reaktywator Adam Koc. W 1931 r. funkcję redaktora naczelnego przejął po nim Bogusław Miedziński, który z kolei w 1938 r. został zastąpiony przez Mieczysława Starzyńskiego. Przez pełną dekadę, od momentu reaktywacji aż do września 1939 r., „Gazeta Polska” była centralnym organem prasowym obozu piłsudczykowskiego, chociaż oficjalnie funkcję tę pełniła dopiero od 9 grudnia 1937 r. Gazeta...
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: