Odkryliśmy gaz z łupków

Rosji już dziękujemy

I właśnie pod koniec 2009 r. w 50. numerze „Gazety Polskiej” (z 16 grudnia) opublikowaliśmy artykuł o gazie z łupków pt. „Rosji już dziękujemy?”. Skorzystaliśmy z rządowych informacji USA, według których tani gaz ze złóż niekonwencjonalnych zapewni Ameryce nie tylko pełną samowystarczalność i bezpieczeństwo energetyczne, ale i zmieni światowy rynek paliw. Nasza publikacja była pierwszą w Polsce (pomijając ściśle specjalistyczne czasopisma geologiczne) i jedną z pierwszych w polityczno-gospodarczych wielonakładowych tygodnikach europejskich. Po tym pierwszym artykule pojawiły się kolejne, w których podawaliśmy nowe informacje o gazie lub ropie z łupków. Materiały mieliśmy z najlepszych źródeł – z danych Departamentu Energii USA, internetowych portali globalnego rynku gazu, oficjalnych informacji giełd paliw, ze statystyk instytucji rynku paliwowego, z raportów i analiz specjalistycznych instytutów naukowych i firm doradczych.

Vademecum łupkowe

Do września br. zamieściliśmy w „Gazecie Polskiej” ponad 100 tekstów poświęconych tematyce gazu niekonwencjonalnego, szczególnie gazu z łupków. Znalazły się w nich informacje o zasadniczych zmianach na amerykańskim, europejskim i światowym rynku gazu, o spadku jego cen zwłaszcza w USA, o poszukiwaniach złóż niekonwencjonalnych i ocenach ich wielkości. O technologii poszukiwania i wydobycia – było kilka relacji z terenów poszukiwań w Polsce – m.in. z Markowoli (PGNiG) oraz Łebienia (Lane Energy/ConoccoPhillips). A także, co szczególnie ważne, o geopolitycznych skutkach rynkowej rewolucji gazowej. I w tym kontekście wskazywaliśmy na zagrożenia, mogące doprowadzić do zablokowania nam „łupkowej perspektywy” – inspirowane z zagranicznych środowisk lewackich żądania zakazu poszukiwań gazu z łupków. O tych mechanizmach mówił nam europoseł Konrad Szymański. Zbieraliśmy też informacje o manipulowaniu lokalnych społeczności, straszeniu ich...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: