Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii EuropejskiejZatwierdzono wsparcie dla polskich lotnisk Komisja Unii Europejskiej podała, że zatwierdziła polski program finansowych rekompensat dla polskich portów lotniczych za straty poniesione przez nie, a wynikłe z ograniczeń i zakazów prze-wozów pasażerskich (wprowadzonych przez rząd 15 marca). Urzędnicy z Brukseli uznali, że przy-gotowany przez władze w Warszawie program tych rekompensat (bezpośrednich dotacji w wys. 142 mln zł) jest zgodny z...
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: