Unijna Strategia LGBT, czyli zamach na rodzinę. Szczegóły tęczowej mapy drogowej UE

Pierwsza w historii „Strategia Równości LGBT Unii Europejskiej” ma zostać sformułowana już pod koniec 2020 roku. Jej podstawowe cele – wytyczone w tzw. mapie drogowej – są całkowicie sprzeczne z porządkiem prawnym RP i agresywnie wywracają do góry nogami tradycyjny ład moralny. I choć wstępny projekt strategii został poddany konsultacjom publicznym, to już teraz można przewidzieć jej ostateczny kształt. „Równość i niedyskryminacja, w tym ze względu na orientację seksualną, są podstawowymi...
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: