Operacja X i brakujące dokumenty. Jak SKW „robiła” dziennikarza śledczego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego kierowana przez gen. Piotra Pytla zajmowała się rozpracowywaniem dziennikarzy po ujawnieniu afery taśmowej. Dokumenty w tej sprawie – przynajmniej w części – powinny zostać odtajnione.

To była jedna z największych afer ostatnich lat. W czerwcu 2014 roku tygodnik „Wprost” ujawnił nagrania najważniejszych osób w państwie prowadzonych w dwóch warszawskich restauracjach: Amber Room oraz Sowa i Przyjaciele. Nagrano m.in. Bartłomieja Sienkiewicza, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, nadzorującego służby specjalne. Wybuch skandalu wywołał burzę. Wyjaśnienie afery stało się priorytetem służb specjalnych i policji. Byłem pierwszym dziennikarzem, który dotarł do tych materiałów. Instytucje te za wszelką cenę chciały ustalić, skąd miałem nagrania. Działania wobec mnie prowadziła m.in. Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), na czele z gen. Piotrem Pytlem, obecnie doradcą ds. bezpieczeństwa państwa Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta RP z ramienia PO. Przedstawiciele tej formacji wchodzili wraz z policjantami z Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w skład specjalnego zespołu mającego wyjaśnić aferę taśmową. Jednak o mocno wątpliwych działaniach SKW (wskazujących ewidentnie na przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy tej instytucji) wobec mojej osoby przekonałem się, zapoznając się z oznaczonymi klauzulą „ściśle tajne” materiałami zgromadzonymi w ramach operacji X. Akta tej sprawy (po anonimizacji źródeł i niektórych pewnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa informacji) powinny zostać możliwie szybko ujawnione, aby każdy mógł przekonać się, jak „robiono” dziennikarza śledczego za czasów gen. Pytla. Niestety, ukaranie winnych jest już niemożliwe, bo sprawa jest prawomocnie zamknięta.
 
Odmowa wszczęcia śledztwa
Gdy Zjednoczona Prawica jesienią 2015 roku objęła władzę w Polsce, gen. Pytla na fotelu szefa SKW zastąpił Piotr Bączek. Jednym z...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: