Brońmy profesor Budzyńskiej 

15 marca, w piątek, przed Komisją Dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stanie ponownie pani prof. Ewa Budzyńska. To kontynuacja postępowania, które rozpoczęło się od skargi studentów oburzonych tym, że pani profesor uznaje człowieka w prenatalnej fazie rozwoju za dziecko, małżeństwo za związek kobiety i mężczyzny, a eutanazję nazywa odebraniem życia.

Rzecznik Dyscyplinarny prof. Wojciech Popiołek uwzględnił te zarzuty, przesłuchał dwóch studentów, innym zaś okazał protokoły przesłuchania poprzedników (zadawał również naprowadzające i sugerujące pytania), po czym uznał panią profesor za winną i skierował sprawę do komisji. Wśród wypowiedzi prof. Budzyńskiej uznanych za skrajną herezję jest stwierdzenie, że dla rozwoju dziecka jest lepiej, by pozostało pod opieką matki, niż ma być zaraz oddawane do żłobka. Ponieważ po pierwszym posiedzeniu komisji tak formułowane zarzuty okazały się wątpliwej wagi (czemu akurat trudno się dziwić), rzecznik Popiołek na siłę szuka nowych dowodów winy – teraz do katalogu „przestępstw” prof. Budzyńskiej dopisał „homofobię”, „islamofobię”. Zażądał także, by przed komisją przesłuchać innego nauczyciela akademickiego, znanego z brutalnego hejtu w mediach społecznościowych pod adresem prof. Budzyńskiej. Jak widać, cały ten cyrk procedowany jest według znanej zasady: „Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Wobec tego ważne jest, aby tam, gdzie można, wspierać prof. Ewę Budzyńską, na przykład podpisując apel na stronie www.bronmyprofesor.pl lub wysyłając listy do rektora UŚ, prof. Andrzeja Kowalczyka, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania nękania pani profesor. Jednocześnie jest to kolejny poważny sygnał, że należy wymóc na wicepremierze Gowinie nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, tak by wprowadzić zapisy gwarantujące wolność nauczania, prezentowania poglądów, badań i ogłaszania ich wyników. Ponadto wobec skrajnego zideologizowania nauk humanistycznych...
[pozostało do przeczytania 7% tekstu]
Dostęp do artykułów: