Solidarność jako Nieciekawość

Przykładem niech będzie brak zainteresowania dla okoliczności wybuchu strajku sprzed 32 lat. Nauka polska poprzestaje na przyjęciu do wiadomości oświadczenia Bogdana Borusewicza, który na stronie marszałka Sejmu umieścił zdanie: „To on wyznaczył osoby, które rozpoczęły strajk, przygotował ulotki i ustalił datę”.

Jestem ostatnim, który by chciał podważać zasługi Bogdana dla Wielkiego Strajku czy w ogóle dla ruchu Wolnych Związków Zawodowych. On (historyk z wykształcenia) napisał, co napisał, a obowiązkiem naukowców jest fachowe zbadanie tych wszystkich okoliczności, które notka opisuje, oraz tych, które pomija. Państwo polskie łoży idące w setki milionów sumy na finansowanie
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: