Solidarność jako Nieciekawość

Przykładem niech będzie brak zainteresowania dla okoliczności wybuchu strajku sprzed 32 lat. Nauka polska poprzestaje na przyjęciu do wiadomości oświadczenia Bogdana Borusewicza, który na stronie marszałka Sejmu umieścił zdanie: „To on wyznaczył osoby, które rozpoczęły strajk, przygotował ulotki i ustalił datę”.

Jestem ostatnim, który by chciał podważać zasługi Bogdana dla Wielkiego Strajku czy w ogóle dla ruchu Wolnych Związków Zawodowych. On (historyk z wykształcenia) napisał, co napisał, a obowiązkiem naukowców jest fachowe zbadanie tych wszystkich okoliczności, które notka opisuje, oraz tych, które pomija. Państwo polskie łoży idące w setki milionów sumy na finansowanie instytucji mających obowiązek prowadzenia badań nad ruchem Solidarności. Ale czy naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej lub Europejskiego Centrum Solidarności podobni są choć w części do tych z Ożarowa? Powstrzymam się od ocen, a tylko zadam kilka pytań.

Czy wiemy, jak wybuchł strajk? Czy to tak trudny temat, że nauka polska boi się go i poprzestaje na bezkrytycznym przyjęciu stwierdzenia Borusewicza, że strajk zorganizowało pięciu ludzi – on sam, Jerzy Borowczak, Bogdan Felski, Ludwik Prądzyński i Lech Wałęsa?

Choć trudno jest dokładnie stwierdzić, ile osób ze środowiska WZZ czynnie uczestniczyło w działaniach na rzecz rozpoczęcia strajku, to jednak wiadomo, że było ich znacznie więcej. Jak słusznie podnosi Lech Zborowski, wywołanie strajku wewnątrz stoczni przez wyłącznie trzech młodych ludzi (wbrew umowie Wałęsa pojawił się w Stoczni już po proklamowaniu strajku) nie udałoby się, gdyby nie wielka akcja ulotkowa w sprawie Anny Walentynowicz z dołączoną instrukcją strajkową. To dzięki niej ogół stoczniowców, a nie izolowane wydziały rozproszone na ogromnej przestrzeni Stoczni, został przygotowany do udziału w proteście. Nie nadając temu felietonowi rangi wskazania wszystkich czynnych na zewnątrz Stoczni, trzeba przypomnieć, że afisze z żądaniami namalowali...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: