Gotowi na każde wyzwanie. Rozwój WOT

Najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych RP, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, sukcesywnie rosną w siłę. Obecnie służy w nich ponad 24 tys. żołnierzy. Struktury WOT są rozwijane w każdym województwie. Terytorialsi zacieśniają współpracę z formacjami mundurowymi, a także zdobywają cenne umiejętności, które pozwalają im na kompleksowe sprawowanie służby na rzecz Ojczyzny. 

W ostatnim czasie jednym z kluczowych wydarzeń związanych z Wojskami Obrony Terytorialnej było sformalizowanie współpracy z Policją i Strażą Pożarną. Wśród głównych zadań realizowanych przez żołnierzy WOT znajduje się zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Podobną misję sprawują Policja i Straż Pożarna. Terytorialny charakter WOT, podobnie jak wspomnianych formacji, sprawia, że naturalną rzeczą jest wzajemne wsparcie. Dlatego też na początku lutego br. podpisano dokumenty regulujące współpracę służb mundurowych z WOT. „Na co dzień żołnierze WOT pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Z Policją poprzez uczestnictwo w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych. Z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i z druhami OSP w akcjach ratowniczych, kiedy to wspólnie w sytuacji klęsk żywiołowych, podtopień czy też huraganów pomagają poszkodowanym w ratowaniu ich życia i mienia. To jest niewątpliwie wielka wartość. To jest dowód na to, że wspólnie dbamy o bezpieczeństwo Polski” – mówił szef MON Mariusz Błaszczak w trakcie podpisania porozumienia.

Przygotowani do lotów
Warto przypomnieć, że od 2018 roku ponad 1800 żołnierzy WOT brało udział w wielu akcjach poszukiwawczych, wspierając działania Policji. Pomoc i ochrona lokalnej społeczności, a także wsparcie służb mundurowych mogą być jeszcze bardziej efektywne, gdy ma się do dyspozycji...
[pozostało do przeczytania 56% tekstu]
Dostęp do artykułów: