Sędziowie bili, kradli i molestowali. Upiecze im się dzięki Gersdorf? Skazani i sądzeni przez Izbę Dyscyplinarną

Sędzia, który podczas nocnej awantury pobił i zwyzywał żonę, oskarżony o korupcję prokurator, który groził śmiercią policjantom, sędzia uzgadniający na korcie tenisowym treść zeznań z jedną ze stron postępowania, śledczy prowadzący po pijanemu, sędzia kradnący kable i słuchawki, pani sędzia, która nie aresztowała oskarżonych, bo zakochała się w ich adwokacie... Według Małgorzaty Gersdorf, sądząca oraz skazująca tych i podobnych delikwentów Izba Dyscyplinarna stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce.

W grudniu 2019 roku, a więc jeszcze przed głośną uchwałą Sądu Najwyższego, próbującą de facto zdelegalizować Izbę Dyscyplinarną SN i jej wyroki, I prezes SN Małgorzata Gersdorf wezwała sędziów Izby do „powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych”. Jak można było przeczytać w oświadczeniu Gersdorf: „Kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce”. Na koniec I prezes SN pogroziła palcem, stwierdzając: „Należy zarazem pamiętać, że kontynuowanie przez sędziów Izby Dyscyplinarnej czynności orzeczniczych w sprawach zawisłych przed tą Izbą może w przyszłości skutkować koniecznością wypłaty przez Polskę na rzecz stron tych postępowań zadośćuczynienia za naruszenie prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą”.

Łapówki w lesie, SN na straży
Jedną z pierwszych osób „uszczęśliwionych” przez uchwałę SN jest prokurator rejonowy z Kutna Sławomir E., oskarżony w 2019 roku m.in. o przyjmowanie ogromnych łapówek. Jak informowała Prokuratura Krajowa, „ogłoszone prokuratorowi zarzuty dotyczą przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kutnie w latach 2013–2015 na terenie Kutna i Łodzi w kwocie nie mniejszej niż 115 tys. złotych”. Według prowadzącego dochodzenie Wydziału Spraw...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: