Cyfryzacja motorem wzrostu regionu. Fundusz Trójmorza zainwestuje w nowoczesną infrastrukturę cyfrową

– Inicjatywa Trójmorza przeobrazi i odnowi cały ten region i będzie gwarantować, że wasza infrastruktura, tak jak wasze oddanie na rzecz wolności i rządów prawa, zwiąże was z całą Europą i, oczywiście, Zachodem – zauważył Donald Trump, prezydent USA.

Co więcej, jak dodawał b. szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, dzięki przeprowadzaniu inwestycji w infrastrukturę energetyczną, transportową i cyfrową „Trójmorze stanowi katalizator dla spoistości i konwergencji Unii Europejskiej oraz wzmocnienia więzi transatlantyckiej”.
Dla Inicjatywy Trójmorza, powstałej z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji i skupiającej także pozostałe 10 państw naszego
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: