Cyfryzacja motorem wzrostu regionu. Fundusz Trójmorza zainwestuje w nowoczesną infrastrukturę cyfrową

– Inicjatywa Trójmorza przeobrazi i odnowi cały ten region i będzie gwarantować, że wasza infrastruktura, tak jak wasze oddanie na rzecz wolności i rządów prawa, zwiąże was z całą Europą i, oczywiście, Zachodem – zauważył Donald Trump, prezydent USA.

Co więcej, jak dodawał b. szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, dzięki przeprowadzaniu inwestycji w infrastrukturę energetyczną, transportową i cyfrową „Trójmorze stanowi katalizator dla spoistości i konwergencji Unii Europejskiej oraz wzmocnienia więzi transatlantyckiej”.
Dla Inicjatywy Trójmorza, powstałej z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji i skupiającej także pozostałe 10 państw naszego regionu Europy, konieczne jest przede wszystkim pobudzenie kapitału prywatnego.

Dla wsparcia finansowego inwestycji infrastrukturalnych w regionie
Bank Gospodarstwa Krajowego zainicjował stworzenie międzynarodowego funduszu inwestycyjnego – Funduszu Trójmorza, który uzupełni w realizacji tych projektów środki publiczne i unijne na zasadach komercyjnych. Akt założycielski Funduszu podpisany został w maju 2019 r. w Luksemburgu. Fundusz ma wspierać finansowo inwestycji infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. Będzie angażował się w projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe, łączące w osi północ–południe gospodarki naszego regionu. Projekty, które będą współrealizowane przez Fundusz – zgodnie z założeniami – muszą obejmować co najmniej dwa państwa Trójmorza.

Szansa dla Unii Europejskiej, by nie popadła w głębszy kryzys
Jak zwróciła uwagę podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, zarazem przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza, nowe ciągi logistyczne północ–południe, które powstaną bądź zostaną rozbudowane dzięki Funduszowi Trójmorza, dadzą szansę całej Europie i Unii Europejskiej, by nie popaść w głębszy kryzys. Powołując się na...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: