Fundusz Trójmorza zmniejszy skutki spowolnienia. Inwestycje w energetykę osłabią skutki kryzysu

Nadciągające spowolnienie gospodarcze w krajach UE może, paradoksalnie, stać się szansą rozwoju dla regionu Trójmorza – podkreślała podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Krynicy Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Region Trójmorza to 112 mln mieszkańców, 11 proc. PKB całej UE i 25 proc. jej powierzchni. Stanowi on wciąż niewykorzystany, ogromny potencjał. Należy tu przede wszystkim rozwijać infrastrukturę: transportową, energetyczną i cyfrową. By dogonić pod tym względem „starą” Europę, potrzeba wydatkować na ten cel w sumie ponad 500 mld euro. Pomoże w tym Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, utworzony w tym roku z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego.
Inwestycje Trójmorza szansą, by Europa nie wpadła w głębszy kryzys
– Nowe połączenia w osi północ–południe na terenie Trójmorza dadzą szansę całej Europie, w tym państwom członkowskim UE, by nasz kontynent nie wpadł w głębszy kryzys – mówiła w Krynicy prezes BGK. O tym, że jest to realne niebezpieczeństwo, świadczą ostatnie komentarze analityków BGK. Ich zdaniem bowiem gospodarka europejska hamuje i w najbliższych kwartałach będzie mieć problemy z utrzymaniem dodatniego wzrostu gospodarczego.
Tymczasem według tegorocznego raportu SpotData „Perspektywy dla inwestycji infrastrukturalnych w Trójmorzu” tylko w najbliższej dekadzie zapotrzebowanie na inwestycje energetyczne w regionie Trójmorza wynosi 87 mld euro. Z tego 21 mld euro na przesył energii elektrycznej, 51 mld euro – na dystrybucję energii elektrycznej oraz 16 mld euro – na infrastrukturę gazową. Jednocześnie, według szacunków wspomnianego dokumentu, w tym samym czasie z obecnych 45 proc. do 65 proc. powinien zwiększyć się udział finansowania rynkowego przez firmy prywatne w inwestycjach infrastrukturalnych krajów Trójmorza. A zatem potrzebna jest konwergencja struktury finansowania w nowych krajach UE do struktury obserwowanej w starych krajach.

Trójmorze jak tygrysy azjatyckie...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: