Zbrodnia piaśnicka. Początek niemieckiego ludobójstwa

80 lat temu, jesienią 1939 roku, Niemcy rozpoczęli swój potworny plan eksterminacji Polaków. Jednym z pierwszy aktów niemieckiego ludobójstwa była zbrodnia piaśnicka – jak szacują historycy, zamordowano wówczas od 10 do 14 tysięcy ludzi. Niemal każdego dnia w Lasach Piaśnickich w okolicach Wejherowa ginęli Polacy, którzy mieli być zagrożeniem dla III Rzeszy. I choć teoretycznie akcja wymierzona była w elity państwa polskiego, to od niemieckich kul padali przedstawiciele wszystkich grup społecznych, niezależnie od pozycji, wykształcenia czy statusu majątkowego. Kryterium było proste. Jesteś Polakiem – musisz zginąć.

Skala i sposób mordu powodują, że ta zbrodnia nazywana jest często „drugim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą”, ponieważ to właśnie Kaszubi ucierpieli w sposób szczególny. Ale w Lasach Piaśnickich ginęli też ludzie przywożeni tam pociągami z terenów III Rzeczy. Byli to ci, którzy negowali narodowy socjalizm, Polacy i Czesi mieszkający w Niemczech, a także osoby cierpiące na choroby psychiczne, które według nazistowskiej ideologii nie miały prawa do życia w tysiącletniej Rzeszy.

Zanim lasy spłynęły krwią
Na wiele miesięcy przed 1 września 1939 roku, gdy Niemcy napadły na Polskę, przygotowywany był plan działań, które miały nastąpić po zajęciu II Rzeczypospolitej. Niemieckie służby specjalne przygotowywały, często przy pomocy Niemców mieszkających w naszym kraju, listy proskrypcyjne, na których umieszczano nazwiska tych, którzy stanowili zagrożenie dla państwa niemieckiego, a co za tym idzie, mieli być w pierwszej kolejności wymordowani. Tak więc najczęściej owe listy obejmowały działaczy społecznych i politycznych, urzędników, lekarzy, prawników, nauczycieli i księży. Ze szczególną uwagą niemiecka machina policyjno-wojskowa podchodziła do Polaków mieszkających na terenach, które miały być wcielone bezpośrednio do III Rzeszy. 8 października 1939 roku dekretem kanclerza Adolfa Hitlera zostało do...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: