Sikorski lekceważy Polaków na Wschodzie

Cios w Polaków z Wilna i Lwowa

„Kurier Wileński” to jedyny polski dziennik ukazujący się na Wschodzie. Od początku roku gazeta nie otrzymała pieniędzy na działalność. – Jeżeli sytuacja szybko się nie zmieni, przyjdzie nam zawiesić działalność pisma – mówi „Gazecie Polskiej” Zygmunt Klonowski, wydawca gazety. W lipcu zwolnione zostało 30 proc. zespołu redakcyjnego. W ubiegłym tygodniu konto bankowe gazety zostało zajęte przez litewski urząd skarbowy.

– Trudno się dziwić. Bez pomocy polskiego państwa nie stać nas na opłacanie podatków i obowiązkowych składek. Mało tego. Wierzyciele nie wierzą już nam, że zapłacimy należności. Na początku roku urzędnicy
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: