Dąbrowa Górnicza upamiętniła „Chudego Wilka”

Przy wejściu do bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą Henryka Glassa.

Uroczystość miała miejsce pod koniec października. Henryk Glass ps. Chudy Wilk, Mieczysław Wolski, Martel, był doktorem nauk politycznych i ekonomistą. Urodził się 19 maja 1896 r. w Dąbrowie Górniczej w rodzinie polskich patriotów, Karola i Zofii. Rodzina wkrótce przeniosła się do Kijowa, gdzie Karol Glass pracował w dyrekcji polskiej fabryki. Henryk już jako gimnazjalista kierował tajną polską organizacją Korporacja Uczniowska, a w 1915 roku (był wtedy maturzystą) wstąpił do tajnego harcerstwa. Pomagał w organizacji broni i amunicji dla Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1916 roku objął II Kijowską Drużynę Harcerzy, potem powołano go w skład Sztabu Skautowego Harcerstwa na Rusi i w Rosji. Henryk Glass jest wraz z Tadeuszem Sopoćką autorem podręcznika „Książeczka harcerza”, którą wydano w 1917 roku (podręcznik ten jest wykorzystywany do dziś). Był żołnierzem Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, do którego zgłosił się na ochotnika. Był też delegatem na zjazd założycielski ZHP w Lublinie w 1918 roku. Należał do grupy instruktorów harcerskich o poglądach katolicko-narodowych. Był autorem wielu książek poświęconych metodyce pracy harcerskiej i tradycjom ruchu oraz współzałożycielem Porozumienia Antykomunistycznego (1925 rok), przeciwdziałającego propagandzie szerzonej wśród młodzieży przez organizacje lewicowe. W latach 1927–1939 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Bój z bolszewizmem” (potem „Prawda o komunizmie – Biuletyn Informacyjny”). Henryk Glass to również żołnierz września 1939 roku, podczas II wojny światowej związany z ZWZ/AK i NSZ. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, był członkiem organizacji „Nie”. Poszukiwany przez NKWD i UB uniknął aresztowania, wyjeżdżając latem 1945 roku na Zachód. Zamieszkał w Londynie, używając nazwiska Stanisław Jankowski, pozostał do końca...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: